Als je stenen op je weg laat liggen struikelen je
kinderen er over.
(Surinaams gezegde)

Odessóe Veranderwerk kent de waardevolle werkvorm van het Systemisch werk, ook wel bekend als familie-opstellingen. Het woord opstelling duidt op het werkelijk neerzetten van mensen of voorwerpen. We kunnen zo dus ook individueel werken. Het is een manier om zicht te krijgen op het innerlijke en onbewuste beeld dat je hebt van bijvoorbeeld je gezin van herkomst, je familie, je eigen gezin en ook van jezelf. Het is nou juist de informatie uit die diepere laag die jou kan verder brengen in de belemmering die je tot nu toe ervaart: in relatie met anderen of juist die met jezelf.

Systemisch kijken zorgt voor een brede blik wanneer je kijkt naar een persoon. Je bent namelijk altijd deel van een systeem en dat systeem zorgt voor een wisselwerking met jou en je groeiproces. Het gezin waarin je geboren wordt is er één van. Het is ook mogelijk dat je grootouders, hún ouders of vroegere ervaringen van jouw ziel hun sporen nu nog in jouw leven kunnen nalaten! Je zou kunnen zeggen dat zich een innerlijke familie heeft gevormd waarop je juist eens graag zicht wilt krijgen. Systemisch kijken kan je ook inzicht geven in het groeiproces van je Ziel die juist deze omstandigheden benut om van te leren. Vermits jij inzicht zoekt natuurlijk.

Systemisch werken heeft tegenwoordig vele vormen. Wat begon als familie-opstellingen van Bert Hellinger, kent nu verschillende aftakkingen en benamingen. Bij Odessóe laat ik het karakter van de vraag leidend zijn voor de manier van opstellen. Methoden van Hellinger, Ruppert of Veenbaas: het wetende veld blijft hetzelfde. En de helende werking ook!

Odessóe, praktijk voor Zelfinzicht en Bezieling
Hollandhof 116  -  Helmond  -  06 44 20 20 44

© Dit is een website van Fly Webservices
Beheerder
.